Kontakty

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.chlpacik.sk je:

Obchodné meno:     Ing. Andrea Šuleková, PhD.

IČO:                             50 790 251

DIČ:                             1082174555

Fakturačná adresa:  Strakonická cesta 5 

                                     960 01, Zvolen

                                     Slovenská republika 

Zápis v Živnostenskom registri: 

                                     Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen, číslo živnostenského registra:                                         670-26338

Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa, a.s.

                                      IBAN: SK0409000000005108335569

                                      BIC: GIBASKBX

Ak potrebujete poradiť, chcete objednať alebo reklamovať môžte nám písať alebo telefonovať na:

E-mail:                         info@chlpacik.sk

Telefón:                       +421 907 837 886

Odberné miesto tovaru a adresa pre vrátenie/reklamáciu tovaru:

                                      Strakonická cesta 5

                                      960 01, Zvolen

                                      Slovenská republika 

Osobný odber je možný po telefonickej alebo e-mailovej výzve obchodu chlpacik.sk. Tovar je možné vyzdvihovať počas pracovných dní aj víkendov, vo vopred dohodnutom čase.

Všetky ceny uvádzáné v obchode www.chlpacik.sk sú vrátane DPH.

Orgán dozoru:            Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

                                      Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

                                      Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1

                                      Odbor výkonu dozoru

                                      tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71

                                      fax č. 048/4124 693